Tord Tamerlan Teodor Thorell


Araneae Camerunenses (Africae occidentalis) quas anno 1891 collegerunt Cel. Dr Y. Sjöstedt aliique

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1899

Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. LXXIII. Secondo saggio sui Ragni birmani. I. Parallelodontes. Tubitelariae.

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1897

Descriptive catalogue of the spiders of Burma

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1895

Förteckning öfver arachnider från Java och närgrändsande öar, insamlade af Carl Aurivillius; jemte beskrifningar å några sydasiatiska och sydamerikanska spindlar

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1894

Spindlar från Nikobarerna och andra delar af södra Asien

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1891

Studi sui ragni Malesi e Papuani. IV, 1

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1890

Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. II. Primo saggio sui ragni birmani

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1887

Studi sui Ragni Malesi e Papuani. III. Ragni dell'Austro Malesia e del Capo York, conservati nel Museo civico di storia naturale di Genova

Tord Tamerlan Teodor Thorell ,1881