Heterophrictus

Heterophrictus aareyensis Mirza & Sanap, 2014

India

Heterophrictus blatteri (Gravely. 1935)

India

Heterophrictus milleti (Pocock, 1900)

India

Heterophrictus raveni Mirza & Sanap, 2014

India