Scopelobates

Scopelobates sericeus Simon, 1903

Hispaniola