Museum Records

Chaetopelma karlamani - Paratype : (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - Paratype : (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma karlamani - (?), Cyprus
Chaetopelma concolor - (?), Turkey
Euthycaelus amandae - Paratype : (?), Colombia
Euthycaelus colonica - (?), Venezuela
Euthycaelus colonica - (?), Venezuela
Euthycaelus colonica - (?), Venezuela
Euthycaelus norae - (?), Venezuela
Guyruita waikoshiemi - Holotype : (?), Venezuela