Museum Records

Ceratogyrus darlingi - (TM 16394), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16395), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16399), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16400), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16401), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16402), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16403), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16404), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16405), South Africa
Ceratogyrus darlingi - (TM 16406), South Africa
Pterinochilus lapalala - Holotype : (TM 23479), South Africa
Pterinochilus lapalala - Paratype : (TM 23479), South Africa
Pterinochilus lugardi - Holotype : (TM 2864), South Africa
Ceratogyrus dolichocephalus - Lectotype : (TM 2990), Zimbabwe
Ceratogyrus dolichocephalus - Paralectotype : (TM 2991), Zimbabwe