Museum Records

Harpactira atra - (?), South Africa
Harpactirella longipes - (?), South Africa
Harpactirella longipes - (?), South Africa
Harpactirella longipes - j (?), South Africa
Harpactirella longipes - j (?), South Africa
Harpactirella spinosa - Holotype : (?), South Africa
Harpactirella treleaveni - (?), South Africa
Harpactirella treleaveni - (?), South Africa
Harpactirella treleaveni - j (?), South Africa
Pterinochilus chordatus - Holotype : (?), Tanzania
Pterinochilus chordatus - Holotype : (?), Ethiopia
Pterinochilus chordatus - Holotype : (?), Tanzania
Pterinochilus chordatus - (?), Ethopia
Pterinochilus chordatus - (?), Kenya
Pterinochilus chordatus - (?), Kenya