Proshapalopus

Proshapalopus amazonicus Bertani, 2001

Brazil

Proshapalopus anomalus Mello-Leitão, 1923

Brazil

Proshapalopus multicuspidatus (Mello-Leitão, 1929)

Brazil